Hãy bấm chụp lại ảnh màn hình nếu không thể tải giấy chứng nhận điện tử về

Lưu ý: E-Certificate (giấy chứng nhận hoàn thành) chỉ áp dụng cho các sự kiện online, không áp dụng cho các giải chạy offline thực tế

Các sự kiện đang mở khác