Thông tin cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để tiếp tục đăng ký sự kiện.

Khảo sát

Mục tiêu khi tham gia sự kiện:

Thông tin sự kiện

10km 21km 42km 100km
* Số BIB bao gồm 6 chữ số, nằm trong khoảng từ 100000 đến 999999
* Huy chương sẽ được gửi về nhà bạn (theo thông tin bên trên) sau khi bạn hoàn thành giải chạy trễ nhất trong 1-2 tuần làm việc.
* Khi bạn hoàn thành giải chạy, iRace sẽ thông báo cho bạn qua email khi huy chương đã sẵn sàng tại văn phòng để bạn tới lấy.